Výbor

Starosta SDH

Ing. Petr KOBYLÁK
+420 605 162 852
starosta@hasicibranik.cz

Jednatel

Ing. Ivan JIROTA
+420 608 227 701

Náměstek starosty pro prevenci a krizové řízení

Mgr. Bohumír MARTÍNEK PhD.

Náměstek starosty pro represi 

Ing. Michal WOWESNÝ

Materiálně technická základna

Vedoucí hasičských psovodů

Petr LORENC
+420 792 333 060

Preventista

Josef JINDŘÍŠEK

Historická technika

Oldřich HÁJEK

Hospodářka 

Milena VYČICHLOVÁ

Vedoucí kolektivu mladých hasičů

Ing. Pavla REICHOVÁ
+420 724 478 571

mladihasici@hasicibranik.cz

Požární ochrana očima dětí

Tereza VOSYKOVÁ

Web a propagace

Vojtěch NITRA

Revizor

Ing. Karel BARCUCH

Napište nám

na info@hasicibranik.cz