Výbor

Starosta SDH

Ing. Petr KOBYLÁK
+420 605 162 852
starosta@hasicibranik.cz

Náměstek starosty pro prevenci a krizové řízení

 Mgr. Bohumír MARTÍNEK PhD.

Náměstek starosty pro represi 

Ing. Michal WOWESNÝ

Jednatel

Ing. Ivan JIROTA

Preventista

Josef JINDŘÍŠEK

Hospodářka 

Milena VYČICHLOVÁ

Historická technika

Oldřich HÁJEK

Materiálně technická základna

Petr LORENC

Požární ochrana očima dětí

Tereza VOSYKOVÁ

Mladí hasiči

Ing. Pavla REICHOVÁ

mladihasici@hasicibranik.cz

WEB a propagace

Vojtěch NITRA

Revizor

Ing. Karel BARCUCH

Napište nám

na info@hasicibranik.cz